Finansiering eller Refusjon & Støtte

Ønsker du hjelp med finansiering av din tannbehandling?

De fleste må betale tannlegeregningen selv, men det finnes visse unntak:

  • Kan du ha rettigheter til stønad fra HELFO?
  • Har du dårlig råd og kan søke støtte fra NAV (etter sosialtjenesteloven).
  • Har du ikke penger akkurat nå, kan vi tilby finansiering gjennom Resurs Bank som gir et rentefritt lån ved nedbetaling innen avtalt periode.

finansiering av tannbehandling

Helfo

Har du rett til stønad til tannbehandling? Forutsetningen er at du oppfyller kravene til det som myndighetene har definert som varige tannsykdommer. Flere kan i utgangspunktet ha rettigheter. Dette kan vi hjelpe deg med å finne ut. Vi er godkjent for direkteoppgjør med HELFO. De har kunnskap og erfaring som er knyttet til regelverket og kjenner de ulike sykdomsbegrepene og forstår de medisinske terminologiene. Lurer du på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO finner du her:

Finansiering av tannbehandling Smilia Tannklinikk

NAV

Hvis du har dårlig råd, kan du søke støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven). Du har rett på nødvendig tannbehandling. Det kan være lurt å i første rekke få gjort en undersøkelse for å få kartlagt din tannhelse. Undersøkelsen må du betale, men kan søkes om å få dekket etterpå. Vi kan ta røntgenbilder som dokumentasjon og lage kostnadsoverslag over tannbehandlingen som trengs. Du tar med deg røntgenbilder, kostnadsoverslag og fyller ut søknadsskjema som du tar med deg til NAV, som avgjør om du har rett til økonomisk stønad / finansiering til tannbehandling. Du trenger ikke å være stønadsmottaker fra før for å søke. Økonomisk støtte til tannbehandling kan også søkes dersom en stor engangsutgift er dokumenterbart umulig å bære på egenhånd, og dokumentert nødvendig for din livskvalitet. Forskjellige rettigheter!

Logo Resursbank

Resurs Bank

Hvis du trenger tannbehandling og ikke har råd akkurat nå vi tilbyr finansiering gjennom Resurs Bank, som gir rentefritt lån ved nedbetaling innen 12 måneder. Hvis du velger denne måten, tilfaller kun et adm.gebyr hver mnd. på Kr 45,- og et etableringsgebyr er kr 497,-. Hvis du ønsker å betale innen 30-60 dager tilfaller ikke gebyr. Spør oss gjerne om dette eller se brosjyre fra Resurs Bank.