Usynlig tannregulering – det eneste som synses er det flotte resultatet!

Komfortabelt, skreddersydd, glatt og behagelig å gå med.

Nå kan du få det perfekte smilet du alltid har drømt om. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Vi bruker skinner som laget av gjennomsiktig materiale som gradvis fører til et flott smil! På verdensbasis har flere millioner mennesker valgt å benytte seg av usynlige skinner for å regulere tennene. Skinner ved regulering er en behagelig, usynlig, og i mange tilfeller, en rimeligere fremgangsmåte for å regulere tannstillingen.

Illustration aligner Tannlege Oaslo

USYNLIG TANNREGULERING

Det er perfekte alternativ ved tannregulering, og er helt usynlig. Dentiline og Invisalign systemer fremstilles med transparente skinner laget av plast. De plasseres enkelt på tennene, og dermed endres tennenes posisjon gradvis – helt til du har oppnådd det resultatet du ønsker. Tannlegen i samarbeid med leverandøren vil simulere en optimal tannstilling, og deretter produseres ulike skinner som du kan bruke hele døgnet. Du vil bytte skinne regelmessig, og hver skinne tar deg nærmere mot målet som er en rett og fin tannstilling!

BARE PROFESJONELLE KAN SKAPE ET NATURLIG OG PERFEKT SMIL

Dentiline og Invisalign skiller seg klart fra andre lignende produkt. Dentiline og Invisalign benyttes kun av profesjonelle som kan avgjøre hva som er mulig å oppnå av korrigeringer, og hvordan gå fram i behandlingen for å oppnå det beste resultatet. Dentiline / Invisalign gir også tannlegen full kontroll underveis i behandlingen. Tannlegen kan hele tiden kontrollere tennenes bevegelse, noe som ikke alltid er mulig ved bruk av andre skinner.

Illustration gebiss frontal keramik

FRA TENNER TIL TILPASSET SKINNE

Hos tannlegen vil det bli tatt et avtrykk av tennene dine. Dette blir så visualisert i 3D-format via et spesiallaget dataprogram. Nå vil det profesjonelle teamet bestemme hvordan sluttresultatet skal bli, og hvor mange ulike skinner som må lages. Når du har godkjent forslaget, vil skinnene produseres og behandlingen kan starte innen kort tid. Hver skinne vil gradvis føre fram mot målet: et flott smil! I noen tilfeller vil reguleringssystem ikke være den riktige behandlingen, fordi de anbefalte endringer er så store at de ikke lar seg gjennomføre med skinner.

Illustration 3 schritte aligner

SKINNE ETTER SKINNE TIL ET PERFEKT SMIL

Det som gjør Accusmile så spesielt er ikke bare skinnene som brukes, men det at tannlegen din og DU har kontroll over prosessen hele tiden. Dessuten kan endringer gjøres underveis i behandlingen. Det er viktig at du forstår at din egen innsats er avgjørende for at behandlingen blir vellykket, og at du følger tannlegens anvisning. Lengden på behandlingen avhenger av hvor store endringer som må gjøres. Små endringer kan gjennomføres på 12-26 uker, men litt større endringer kan være fra 30-60 uker. Du vil få vite nøyaktig hvor lang tid din behandling vil ta når vi har laget behandlingsforslaget.

SLIK GJØRES DET

Enkelt! Du bruker de usynlige skinnene dag og natt. Når du spiser, tar du skinnen ut og oppbevarer den i en liten boks. Etter måltidet pusser du tennene og setter skinnen på plass. Hvis du bruker skinnen regelmessig, vil du oppdage en merkbar endring, og du vil like det du ser!